Tchořík skvrnitý

Druh: Tchořík skvrnitý

Latinský název: Vormela peregusna

Třída: Savci

Řád:Šelmy

Čeleď: Lasicovití

Rod: Mustelinae - kuny

Hlavní znaky: nápadné zbarvení, dlouhý ocas

Velikost: samec: 29 - 35 cm, samice: obvykle o něco menší

Hmotnost: samec: 320 - 715 g, samice: 295 - 600 g

Délka života: v přírodě cca 8 - 9 let, v zajetí 10 let

Způsob života: samotář

Rozšíření ve světě: původní rozšíření zasahuje od jihovýchodní evropy po Rusko a západní Čínu

Rozšíření v ČR: neprokázáno

Biotop: suché pouštní, polopouštní a stepní biotopy, nicméně je možné ho nalézt také v zemědělsky

využívaných oblastech

Potrava: hlodavci, křečci, hraboši, syslové, tarbíci, ptáci, ještěrky, žáby, ovoce a byliny

Doba březosti: 23 - 45 dní

Počet mláďat: 4 - 8 mláďat

Ochrana: chráněný, zařazen v červeném seznamu ohrožených druhů IUCN

 

Tchořík skvrnitý je menší lasicovitá šelma. Má nápadně pestré zbarvení, na zádech žlutobílé, skvrnité

s nepravidelnýmirezavými a hnědými skvrnami. Ocas je dlouhý s dlouhými tmavě hnědými chlupy

a žlutým pruhem ve střední části. Spodek těla a nohy jsou zbarveny tmavě hnědě. Nápadně zbarvená

je také hlava s bílým okolím tlamy, tmavou páskou přes oči a výraznýma bíle zbarvenýma ušima.

Dosahuje velikosti mezi 29 - 35 cm a hmotnosti 300 až 700 gramů.

 

Způsob života: Žije samotářsky a vzájemná setkání bývají většinou doprovázena agresivním chováním.

V případě ohrožení zaujímá typickou polohu se vztyčenou hlavou, obnaženými zuby, naježeným ocasem

otočeným vzhůru a syčením. Toto chování může být zakončeno vylučováním smradlavého sekretu

z podocasních žláz. Je známé také chování, kdy se v případě ohrožení dělá mrtvým.

 

Rozmnožování: Páření probíhá v dubnu až červnu a samice rodí jedno až osm mláďat. U tchoříka

se setkáváme s opožděnou implantací oplodněného vajíčka, takže i když samotná doba březosti trvá 23

až 45 dní, mláďata se rodí až za 8 - 11 měsíců od páření. Tato adaptace umožňuje tchoříkovi posunout

porod mláďat do nejpříznivějšího ročního období, tedy jara.

 

Potrava: Tchořík je nejaktivnější během ranních a večerních hodin, kdy pomocí dobře vyvinutého čichu

vyhledává kořisť. Nejčastější kořistí jsou křečci, hraboši, jiní hlodavci, drobní ptáci, plazi, žáby a hmyz.

 

Aktivita a pohyb: Aktivita hlavně za šera a v noci. Noční pohyb může být až 1 km. Anální žlázy jsou velmi

dobře vyvinuty a v případě ohrožení jimi tchořík vylučuje sekret páchnoucí po drůbeži. Když je ohrožen

může se vyvýšit postojem na nohách, přitom nahrbí hřbet, ocas stočí přes záda a naježí na něm chlupy,

pozdvihne hlavu, cení zuby a vydává pronikavé syčení. Po jistý čas byl tchořík vyhledáván pro jeho

kožešinu a obchodování s ní.

 

Zajímavosti: Po jistý čas byl tchořík vyhledáván pro jeho kožešinu a obchodování s ní. Jednou ze

zajímavostí je také to, že tchoříka si můžete v pet shopech v Kuvajtu zakoupit jako domácího mazlíčka.

 

Vědecké jméno Vormela má původ v německém jazyce - wurmelein, kde znamená malý červ (žížala).