Přírodní rezervace

Na přelomu roku 2008/ 2009 jsme se začali zabývat hledáním vhodné lokality pro vypuštění tchoříka skvrnitého do volné přírody v Čechách. Hledali jsme oblast s výskytem některých druhů lasicovitých šelem a také krajinu do jejíhož rázu by tchořík skvrnitý nejlépe zapadl a která by pro něj byla výhodná z hlediska vyhledávání potravy, přírodních pitných zdrojů a co nejvíce podobná jeho původnímu životnímu prostředí. Toto ale zdaleka není jednoduché. Je to běh na velmi dlouhou trať. Jelikož ubýváním přirozeného biotopu , nároky tchoříka skvrnitého na prostředí výskytu značně klesají, často se vyskytuje v zemědělských lokalitách a i jiných pro něj méně obvyklých prostředích. I k tomuto jsme při výběru vhodného prostředí přihlíželi. Z našeho hlediska se zatím jako nejvhodnější lokalita pro založení "ostrovní" populace jeví lokalita Stožec u Dobříše, která se nachází v  přírodní rezervaci Hřebeny - Stožec. Nespornou výhodu spatřujeme také v tom, že tato oblast by se měla v blízké budoucnosti stát chráněnou krajinnou oblastí.