Členství

Členem Vormela Wildlife Association se mohou stát fyzické osoby starší 18 let

a právnické osoby, které souhlasí s našimi stanovami a cíli. O přijetí za člena

rozhoduje rada VWA.

 

Členské poplatky pro fyzické a právnické osoby.

 

Fyzickou osobou se rozumí kterýkoli občan ČR, který v den doručení přihlášky

dosáhl věku 18 let a více. Roční členský poplatek pro fyzickou osobu ve výši

400 CZK je splatný do 10 dnů po přijetí za člena. Poplatek je stejný bez ohledu

na skutečnost ve které části roku člen do VWA vstupuje.

Právnickou osobou se rozumí podnikatelský subjekt, například: společnost s ručením

omezeným, akciová společnost, veřejně obchodní společnost a pod.

Roční členský poplatek pro právnickou osobu je stanoven na 4.000 CZK, je splatný

do 15 dnů po přijetí za člena. Poplatek je stejný bez ohledu na skutečnost ve které části

roku člen do VWA vstupuje.

 

Členská přihláška:

 

Fyzické osoby:                                                Právnické osoby: