Vormela Wildlife

Vormela Wildlife je v prvotní fázi několik občanů České republiky, kterým není lhostejná situace ve které se nachází lasicovité šelmy v Čechách a stav našeho společného životního prostředí. Myšlenkou na založení občanského sdružení jsme se začali zabývat koncem roku 2007, kdy se společně sešlo pár nadšenců, kteří mají zájem a snahu na této situaci něco změnit a pomoci tak lasicovitým šelmám v jejich přežití ve volné přírodě. Přípravné práce nám zabrali cca 5 let a přestože je nás zatím hrstka rozhodli jsme se začátkem roku 2012, že v letošním roce rozhodně podáme návrh na registraci u Ministerstva vnitra České republiky. Dne 23. února 2012 jsme podali návrh na registraci občanského sdružení Vormela Wildlife Association. O průběhu správního řízení vás budeme průběžně informovat.

Dne 14.března 2012 jsme byli zaregistrováni a bylo nám přiděleno IČ. Toto datum je tedy oficiálním datem našeho vzniku a v současné době už nám nic nebrání podnikat kroky potřebné k záchraně lasicovitých šelem v České republice.