Vítejte na webu

 

CÍLE PROJEKTU
  • Informovat veřejnost o problematice lasicovitých šelem.

  • Chov pro reintroprodukci těchto šelem a založení populace ve volné přírodě v ČR.

  • Monitoring a ochrana těchto šelem v jejich přirozeném prostředí.

  • Podnítit ke spolupráci co nejvíce lidí a institucí v zájmu ochrany těchto druhů a našeho společného životního prostředí.

  • Získávat prostředky na záchranné projekty

 

Šelmy ať již velké nebo malé jsou součástí naší přírody, stojí na vrcholu potravního řetězce, jsou pomyslným jazýčkem vah křehkého zdraví naší přírody. Díky zvyšování počtu některých druhů dochází k prolínání jejich biotopu se zalidněnými oblastmi a objevují se konflikty s člověkem, který se cítí ohrožen především na majetku (lovením drůbeže a jiných domácích zvířat).  Počty jiných druhů šelem se zase radikálně snižují důsledkem lidské činnosti jako je lov na kožešiny, pytláctví, rozšiřování zemědělských oblastí, těžba dřeva, ničení životního prostředí, jeho znečištění, rozšiřování pozemních komunikací, výstavba a v neposlední řadě také křížení s nepůvodními nebo domestikovanými druhy.

Je třeba se zaměřit na to, aby se tento konflikt snížil na minimum, pokud nechceme, aby šelmy znovu úplně vymizely z těchto právě znovu osídlených oblastí. Lidé v nich žijící si musí znovu přivlastnit metody svých předků, kterými v minulosti svá hospodářská zvířata ochraňovali. Aby malé šelmy přežily, mnoho těchto druhů potřebuje pomoc ve formě přímého zásahu. Zkusme vnímat lasicovité šelmy jako součást naší přírody, které není třeba se bát, pronásledovat jí, ani ničit. Jsou to naši sousedé, naučme se tedy žít v jejich blízkosti.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.